Polyp.cz

Abnormální výrustky tkáně

Polyp – životní stádium žahavců

Žahavci

Žahavci (Cnidaria) jsou vodní živočichové žijící ve slané i sladké vodě. Jejich název je odvozen od žahavých buněk, které jim slouží k lovu a obraně tím, že potravu či nepřítele paralyzují jedem.

Procházejí dvěma životními stádii: stádiem nepohyblivého polypa a pohyblivé medúzy.

Stádium polypa

Polyp je stádiem přisedlým. Jeho tělo je vakovité a skládá se z nožního terče, válcovitého těla a ramen (chapadel), na nichž se nachází žahavé buňky.

Nožním terčem je připevněn k „podložce“, substrátu nebo (pokud žije v koloniích) k ostatním polypům. Na přední části má otvor (peristom), který je zároveň přijímací i vylučovací.

Polyp má nejjednodušší nervovou soustavu – rozptýlenou, difúzní a schopnost regenerace. Rozmnožuje se hlavně nepohlavně – pučením, na podzim i pohlavně.

Stádium medúzy

Pohyblivým stádiem je medúza. Ta má zvonovitý tvar se svrchní a spodní částí, kde se nachází pohlavní orgány, přijímací otvor, chapadla, popř. statokinetické a světločivné orgány.

Rozeznáváme 3 třídy žahavců: u Polypovců převládá stádium polypa, u Medúzovců stádium medúzy, u Korálnatců je polyp jediným životním stádiem.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.