Polyp.cz

Abnormální výrustky tkáně

Střevní polypy

Střevní polypy jsou výklenky a výrůstky střevní sliznice.

Rozdělení střevních polypů

Rozlišují se 2 typy střevních polypů: nádorové a nenádorové. Nádorové, adenomy, tvoří 60 – 70 % všech polypů. Pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru z adenomu do průměru 1 cm je asi 1 %, do průměru 2 cm asi 10 %, při větším až 40 %. Dalším typem jsou polypy nenádorové, hyperplastické. Jsou zánětlivého původu a ve zhoubné bujení nepřechází nikdy.

Prevence

Největší podíl na vzniku střevních polypů je přikládán stravě a celkové životosprávě. Jezte proto dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny a bílého masa. Dostatečně pijte a pravidelně se hýbejte.

Omezte konzumaci červeného masa, soli a alkoholu včetně piva. Nekuřte. Riziko jejich vzniku stoupá také s věkem. Nejčastěji jsou polypy odhaleny u osob starších 50 let, spíše u mužů. Rizikovým faktorem je také výskyt polypů či rakoviny tlustého střeva v rodině.

Tip: Přírodní pomoc na problémy s hemoroidy.

Projevy střevních polypů

Hlavním projevem střevních polypů je krvácení z konečníku při, po nebo i mimo stolici. Mohou způsobovat tlak v konečníku, časté nucení na stolici, mohou být příčinou nadměrného nadýmání, střídání průjmu a zácpy či hlenu ve stolici.

Ve velké většině případů se však polypy nijak neprojevují a jsou odhaleny až při preventivním vyšetření stolice na okultní krvácení. Na toto vyšetření má nárok každý člověk starší 50 let. Provádí se u praktického lékaře a je hrazeno pojišťovnou.

Pokud byl výsledek testu na okultní krvácení pozitivní, potvrzuje se diagnóza koloskopií, vyšetřením tlustého střeva optickým přístrojem přes konečník.

Odstranění polypů

Při koloskopii se polypy také odstraňují a posílají na důkladné mikroskopické vyšetření. Čím více polypů se ve střevě nachází a čím větší jejich průměr, tím je riziko přeměny ve zhoubný nádor větší.

Doba této transformace není přesně známa, udává se však mezi 5 a 10 lety. Protože ale dobu vzniku polypu nelze určit, je důležité odhalený polyp co nejdříve odstranit. Následně se chodí na pravidelné prohlídky, při kterých se sleduje případný vznik polypů dalších.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.